سال 98 سال رونق تولید

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

تقدیر از مربی مرکز

در هفته مهارت و در جلسه ای با حضور معاونت محترم استاندار و مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان؛ از عملکرد،خدمات و مهارت آموزی آقای مهندس چوپانی به عنوان مربی نمونه تقدیر به عمل آمد.

آقای مهندس رضا چوپانی کارشناس ارشد برق و از مربیان با تجربه مرکز شماره 2 آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند(تخصصی برق و الکترونیک) می باشند.

مدیریت و پرسنل مرکز شماره 2 آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند(تخصصی برق و الکترونیک) این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

پایان خبر%