سال 98 سال رونق تولید

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید معاون محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای از مرکز

آقای دکتر رضاباجولوند معاون محترم پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای به همراه آقای مهندس خوش آیند مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان از مرکز دیدار داشتند.

به گزارش روابط عمومی مرکز شماره2 آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند(تخصصی برق و الکترونیک)؛در این دیدار جناب آقای دکتر باجولوند از نزدیک با توانایی های آموزشی این مرکز آشنا شدند و راهنمایی هایی ارائه فرمودند. در این دیدار مهندس ناصری -رئیس مرکز- نیز به ارائه گزارشی از عملکرد مرکز پرداخت.